Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019

 09:06 SA @ Thứ Tư - 23 Tháng Giêng, 2019

Ngày 22/01/2019, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương VIII khóa 12.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Trần Việt Hùng - UV BCH , Phó bí thư Đảng ủy khối.

Về phía Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tuyên Quang có đồng chí Ngô Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Kiêm giám đốc Công ty; các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Các đ/c Bí thư các chi bộ và toàn thể đảng viên của 5 chi bộ trực thuộc.

Toàn cảnh

Hội nghị tổng kết công tác Đảng nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy năm 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Năm 2018 là năm Công ty Xăng dầu Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn. Những khó khăn này là thách thức không nhỏ đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.

Đ/c Nguyễn Văn Liêm – Phó BT đảng ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Liêm – Phó bí thư đảng ủy Công ty đã trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019”. Báo cáo khẳng định: Trong năm 2018, Đảng ủy Công ty Xăng dầu Tuyên Quang đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo chỉ đạo, Đảng ủy đã thể hiện tính quyết liệt, năng động, sáng tạo; một mặt bám sát các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên; mặt khác căn cứ vào điều kiện cụ thể của Đảng bộ để có cách vận dụng sáng tạo, phù hợp. Đảng ủy đã quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Công ty đặc biệt coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Tất cả các nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đều được triển khai kịp thời, khoa học đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động công ty. Việc xây dựng chương trình hành động tập thể, kế hoạch hành động của các cá nhân đứng đầu, quán triệt các nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thực chất. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người lao động không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, trong năm 2018, Đảng ủy Công ty đã ra Nghị quyết về chủ trương sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, phân cụm và cử cán bộ hỗ trợ thị trường với phương châm đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy xác định, đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2019, nhất là khi thị trường kinh doanh đặc biệt là kinh doanh xăng dầu trên địa bàn ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Đ/c Trần Việt Hùng – Phó BT đảng ủy khối DN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty xăng dầu Tuyên Quang đã đạt được trong năm 2018 và chia sẻ những khó khăn mà Đảng bộ Công ty đang gặp phải. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong thời điểm khó khăn như trong năm 2018 sẽ là tiền đề quan trọng, là bài học kinh nghiệm quý báu để tập thể Đảng bộ và các đồng chí trong cấp ủy hoàn thành chức trách chính trị trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí cũng lưu ý Đảng ủy Công ty xăng dầu Tuyên Quang phải đặc biệt coi trọng lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng trong điều kiện nhiều khó khăn mà Đảng bộ Công ty sẽ đối mặt trong năm 2019.

Đ/c Ngô Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Ngô Quang Vinh - Bí thư Đảng ủy đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Hùng; đồng thời cam kết tập thể lãnh đạo Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, năng động hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công các nhiệm vụ SXKD đã đề ra trong năm 2019.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã lấy phiếu ý kiến đảng viên về các mặt hoạt động trong công tác điều hành của Công ty như: Công tác xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản đất đai. Trong đó cũng có phần tự đánh giá bản thân của đảng viên. Đây là một trong những nội dung được Đảng ủy đặc biệt chú trọng, là cơ sở để phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Công ty đã tổ chức phổ biến quán triệt nghị quyết Trung ương VIII khóa 12 cho toàn thể cán bộ đảng viên của Đảng bộ.

Hội nghị đã tôn vinh những Tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Đ/c Ngô Quang Vinh tặng giấy khen cho các cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đ/c Trần Việt Hùng tặng giấy khen cho chi bộ Kinh doanh tổng hợp – chi bộ hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị kết thúc với sự đồng thuận cao của các đảng viên toàn Công ty. Trên tinh thần cởi mở, dân chủ, xây dựng và trách nhiệm, để từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, phát triển mạnh mẽ, bền vững trong những năm tiếp theo.

Nguồn:  Nguyễn Thu Hương  -  Chuyên viên P.TCHC
Petrolimex Tuyên Quang