Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu chung

Công ty xăng dầu Tuyên Quang tiền thân là Chi cục vật tư tỉnh Tuyên Quang, được thành lập ngày 01 tháng 12 năm 1967 thuộc Tổng cục vật tư (Sau này là Bộ Vật tư). Có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, cung ứng xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, Thiết bị phụ tùng ô tô máy kéo, Kim khí, Hóa chất, vật liệu điện, Xi măng, Than phục vụ cho nhiệm vụ kế hoạch sản xuất và chiến đấu trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Cho đến năm 1976 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang sát nhập thành tỉnh Hà Tuyên. Thực hiện quyết định của Bộ Vật Tư hai đơn vị Chi cục vật tư Tuyên Quang và Chi cục vật tư Hà Giang sát nhập thành Công ty vật tư tỉnh Hà Tuyên trực thuộc Bộ Vật Tư tiếp tục thực hiện nhiệm vụ: Tiếp nhận, quản lý cung ứng xăng dầu, sản phẩm hóa dầu, Thiết bị phụ tùng ô tô, máy kéo, Hóa chất, vật liệu điện, Kim khí phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc và tiêu dùng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Tuyên.

Năm 1991 thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội tỉnh Hà Tuyên được chia thành hai tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang. Nhưng Công ty vẫn giữ nguyên mô hình tổ chức là Công ty vật tư tổng hợp Hà Tuyên trực thuộc Bộ Thương Nghiệp, Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công Thương) làm nhiệm vụ cung ứng xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các loại vật tư tổng hợp phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và tiêu dùng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Đến tháng 3 năm 1995 Bộ trưởng Bộ thương mại ban hành Quyết định số: 258/TM-TCCB ngày 27/3/1995 tách Công ty vật tư tổng hợp Hà Tuyên thành hai Công ty: Công ty vật tư tổng hợp Tuyên Quang và Công ty vật tư tổng hợp Hà Giang, đến tháng 7 năm 2000 Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định số: 1029/2000/QĐ-BTM đổi tên Công ty vật tư tổng hợp Tuyên Quang thành Công ty Xăng dầu Tuyên Quang trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt nam và hiện nay làTập đoàn xăng dầu Việt nam.

Sau 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã có 23 cửa hàng chuyên kinh doanh xăng dầu, 03 cửa hàng chuyên kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, 01 cửa hàng VTTH được phân bố trên khắp các địa bàn huyện, thị trong tỉnh, cung cấp gần 60 thị phần bán lẻ trên thị trường. Ngoài ra Công ty có một hệ thống các đại lý khách hàng xăng dầu sáng, đại lý khách hàng dầu, mỡ nhờn, khí dầu mỏ hóa lỏng, bảo hiểm xăng dầu (PJCO), dịch vụ ngân hàng xăng dầu(PGBank) trên khắp địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận, các sản phẩm Công ty xăng dầu Tuyên quang đưa ra thị trường đều mang Thương hiệu Tập đoàn xăng dầu Việt nam (Petrolimex).

Thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc đáp ứng đầy đủ xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu, các loại vật tư tổng hợp, và các dịch vụ khác phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra công ty còn có trách nhiệm đảm bảo an ninh năng lượng, giữ vững bình ổn giá cả đảm bảo kinh doanh theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Trong những năm qua mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp : nguồn hàng gặp nhiều khó khăn, giá cả luôn bất ổn, Song với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNVC và lãnh đạo Công ty, Công ty luôn đảm bảo nguồn hàng, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cho việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và tiêu dùng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Hiện tại Công ty có gần 160 cán bộ công nhân viên chức, 100% CBCNVC đều được đào tạo cơ bản, qua các trường lớp chuyên nghiệp, đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và cán bộ quản lý công tác tại văn phòng Công ty, 100 % đều có trình độ đại học. Với trang thiết bị hiện đại, hệ thống máy tính được kết nối từ các cửa hàng về công ty phục vụ cho việc quản lý, cột bơm bán xăng dầu tiên tiến được nhập khẩu từ Nhật Bản đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, có độ chính xác cao về đo lường, bảo đảm yêu cầu an toàn PCCC và an toàn môi trường, hệ thống cửa hàng và trang phục công nhân bán hàng được thể hiện màu sắc đặc trưng thực hiện nhất thể hóa thương hiệu. Mỗi cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, gương mẫu chấp đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, của ngành góp phần vào việc duy trì và phát triển, nâng cao vị thế của Petrolimex Tuyên Quang.